Няколко начина как можем да ви помогнем…

Имате нужда от бранд!

Ето за какво Ви е необходим!

Бранда не е просто името на компанията, логото или слоганът. Брандът представлява начинът, по който един отличителен продукт, услуга или компания е „опакована“, позиционирана и промотирана на пазара. Брандът е вътрешното чувство, което потребителя има за този продукт, услуга или компания. А както знаем хората се влюбват в марките – те създават емоционална връзка с тях. Така че не бива да забравяме златното правило, че брандът не е това, което казвате ВИЕ за него, а това което ТЕ (потребителите) казват че е!

Визитката – незаменимият аксесоар

Визитката е своеобразна емблема на нашия имидж. С обмяната на визитки започва представянето ни на първа среща, затова тя трябва да съдържа не само вярна и ясна информация, но и да носи послание за нашия делови стил. 

Видове визитни картички-корпоративни, делови и лични.

Корпоративните визитни картички-не съдържат никаква лична информация – само име на компанията, вид дейност, предлагани услуги, адрес, телефон, електронна поща, сайт, лого. На тях понякога се изписва и слоган на компанията, както и карта за улеснено намиране на адреса. Такива визитки се използват само за рекламни цели и биват раздавани по време на различни корпоративни събития.

Деловите визитни картички-предоставят на клиенти и партньори контактна информация. Те съдържат необходимите реквизити за продължаване на контакта: име и фамилия, длъжност, име на компанията, евентуално вида на дейност.

Личните визитни картички-се използват за неформално общуване. За такива визитки няма строги правила. Те могат да отразяват индивидуалните предпочитания на собствениците им. Главното е такава визитка да съдържа име, фамилия и телефонен номер на притежателя. По желание се вписва научно звание ли степен, адрес на електронната поща, адреси на личен сайт, профили в социални мрежи и др.